Wachtwoord vergeten?   

Aanmeldformulier nieuwe leden (senioren)

Dit formulier is bedoeld voor het aanmelden van nieuwe leden ouder dan 18 jaar (peildatum 1 januari). Nieuwe leden in de leeftijd van 12 t/m 18 jaar kunnen zich aanmelden via het Aanmeldformulier nieuw leden (jeugd).

 

Algemeen

Lidmaatschap

Door aangaan van dit lidmaatschap machtig ik R&ZV Daventria (incassant ID NL71ZZZ406503710000) om contributie, inschrijfgeld en eventuele kosten van deelname aan cursussen of activiteiten te incasseren t.l.v. hieronder vermeld IBAN

 

Contactgegevens

Ik ga akkoord met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van Daventria en de privacyverklaring van Daventria. Deze stukken zijn te raadplegen op de site: www.daventria.com. Dit betekent ondermeer dat:

  • het proeflidmaatschap gaat over -zonder schriftelijke opzegging binnen 2 maanden- in een senior- of junior lidmaatschap voor het resterende kalenderjaar. 

  • Het nieuwe lid geeft voor het einde van de twee maanden door aan de ledenadministratie welk vervolg lidmaatschap hij/zij kiest. Bij een studentlidmaatschap stuurt men een recente kopie van inschrijving hoger onderwijs op naar eitartsinimdanedel.[antispam].@daventria.com

  • zonder schriftelijke opzegging voor 1 november van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap telkens wordt verlengd met één heel kalenderjaar. Tenzij het bestuur op verzoek anders besluit.

  • opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden via eitartsinimdanedel.[antispam].@daventria.com.

 

Kosten voor deelname aan wedstrijden en toertochten en daarvoor nodige transportkosten zijn niet bij de contributie inbegrepen, evenmin als deelname aan de zaaltraining. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich inzet voor verenigingswerk.


Ik heb me verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ik kan zwemmen


 


Beveiligingscode Beveiligingscode