Wachtwoord vergeten?   

Aanmeldformulier nieuwe leden (jeugd)

Dit formulier is bedoeld voor het aanmelden van nieuwe leden van 12 t/m 18 jaar (peildatum 1 januari). Nieuwe leden die ouder zijn dan 18 kunnen zich aanmelden via het Aanmeldformulier nieuw leden (senioren).

 

Algemeen

 

Contactgegevens jeugdlid

 

Contactgegevens ouders/voogd

Lidmaatschap

Door aangaan van dit lidmaatschap machtig ik R&ZV Daventria (incassant ID NL71ZZZ406503710000) om contributie, inschrijfgeld en eventuele kosten van deelname aan cursussen of activiteiten te incasseren t.l.v. hieronder vermeld IBAN

Toestemming gebruik beeldmateriaal

Tijdens de roeitrainingen, wedstrijden en activiteiten worden regelmatig foto’s/ filmpjes gemaakt die gebruikt worden voor stukjes op de site, in de bellnote (het vereningsblad), de Instagram pagina, promotie stukjes in de krant, etc..

Voor het gebruik van deze foto’s en video’s hebben we toestemming nodig van het jeugdlid zelf, indien je 16 jaar of ouder bent, of anders van de ouder/voogd. Dit kan door hieronder aan te geven of er wel/geen toestemming gegeven wordt. Als je later je toestemming wilt intrekken dan kan je mail naar dguej.[antispam].@daventria.com.

Algemene voorwaarden

Ik ga akkoord met de Statuten, het Huishoudelijk Reglement, de besluiten van de Algemene Ledenvergadering van Daventria en de privacyverklaring van Daventria. Deze stukken zijn te raadplegen op de site: www.daventria.com. Dit betekent ondermeer dat:

  • het proeflidmaatschap gaat over -zonder schriftelijke opzegging binnen 2 maanden- in een senior- of junior lidmaatschap voor het resterende kalenderjaar. 

  • Het nieuwe lid geeft voor het einde van de twee maanden door aan de ledenadministratie welk vervolg lidmaatschap hij/zij kiest. Bij een studentlidmaatschap stuurt men een recente kopie van inschrijving hoger onderwijs op naar eitartsinimdanedel.[antispam].@daventria.com

  • zonder schriftelijke opzegging voor 1 november van het lopende kalenderjaar het lidmaatschap telkens wordt verlengd met één heel kalenderjaar. Tenzij het bestuur op verzoek anders besluit.

  • opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk plaatsvinden via eitartsinimdanedel.[antispam].@daventria.com.

 

Kosten voor deelname aan wedstrijden en toertochten en daarvoor nodige transportkosten zijn niet bij de contributie inbegrepen, evenmin als deelname aan de zaaltraining. Van elk lid wordt verwacht dat hij/zij zich inzet voor verenigingswerk.


Ik heb me verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid en ik kan zwemmen


 


Beveiligingscode Beveiligingscode