Wachtwoord vergeten?   
    Wachtwoord vergeten?   

Hulp bij inloggen

De inloggegevens voor Mijn Daventria worden per email aan nieuwe leden toegestuurd of kunnen worden opgevraagd via bovenstaande link.

In sommige gevallen wordt bij het inloggen een waarschuwing gegeven dat inloggen vanwege de beveilingsinstellingen niet mogelijk is. Dit heeft te maken met de cookie instellingen of voorkom-volgen instellingen, zie hieronder voor oplossingen. Indien bij het opvragen van het wachtwoord geen ruitjes worden weergegeven heeft dit met de cookie instellingen te maken.

Cookie instellingen

Om in te kunnen loggen moeten cookies worden toegestaan. Dit geldt in principe voor elke site met inlog. Of cookies 'van derden' nodig zijn kan browser afhankelijk zijn.

Het is soms ook mogelijk om cookies alleen voor een bepaalde website toe te staan, gebruik dan het adres: https://rzvdaventria-site.e-captain.nl/

Handleidingen voor de cookie instellingen:

Over onze cookies
Daventria.com (en onze andere sites) maken alleen gebruik van cookies om in te loggen, de zogenoemde functionele cookies. Uitgezonderd voor beheerders is dit dus alleen het geval bij Mijn Daventria. Er worden geen cookies gebruikt om statistieken bij te houden of gebruikers te volgen.

Voorkom volgen
Dit zou momenteel geen probleem moeten zijn. Indien de optie 'Voorkom volgen' aan staat is het niet mogelijk om in te loggen in pagina's die binnen een andere website worden geladen (dus met header, menu etc.). Er wordt dan een waarschuwing gegeven dat de beveiliging te hoog staat.

Om toch in te kunnen loggen zijn er twee opties:

  1. Door een pagina van Mijn Daventria los van de Daventria website te laden is inloggen wel mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld via deze inlogpagina of door het 'externe' afschrijfsysteem te laden (link 'extern' onder afschrijfsysteem in het linker menu).
  2. De betreffende optie uitzetten

Er is ook een optie 'Volg me niet', die zou geen effect mogen hebben op de pagina.

Handleidingen voor "Voorkom volgen":

Onjuiste meldingen

Een enkele keer wordt een melding gedaan terwijl wel is ingelogd. Het is ons onbekend waarom dit gebeurt en of dat dit bij bepaalde browsers meer voorkomt. Bij herladen van de betreffende pagina is de gebruiker gewoon ingelogd.